Na območju Zeliščarskega centra JV Slovenije se nahaja tudi edinstveno mokrišče, ki predstavlja dragocen vodni ekosistem. Mokrišče se napaja z vodo iz izvira in mlake, ki sta igrala pomembno vlogo v preteklosti. Izvir je bil nekdaj ključen vir pitne vode za vas Zagrad, medtem ko je betonsko korito služilo kot perišče in napajališče za živino. Izvirska voda prav tako napolnjuje našo vaško mlako.

 

Mlaka je pravi raj za raznovrstne rastlinske in živalske vrste. Širokolistni rogoz in vodne leče bogato zaraščajo njeno površino, medtem ko ob robu najdemo glavate vrbe. Med živalskimi vrstami, ki tukaj najdejo svoj dom, prevladujejo dvoživke, kot so navadna krastača, hribski urh, planinski pupek, veliki pupek in navadni močerad. V toplih mesecih pa lahko opazite tudi jajčeca nekaterih vrst kačjih pastirjev, kot sta rani plamenec in modri ploščec, ter ličinke enodnevnic in vodnih hroščev v vodi.

 

Mlaka je v preteklosti služila kot pomemben vir vode za gašenje požarov in je tako del naše kulturne dediščine. Danes pa je nepogrešljiv del naše kulturne krajine in pomemben ekosistem za ohranjanje biotske pestrosti redkih in ogroženih vodnih rastlin ter živali.

 

Območje mokrišča je tudi del geološke zgodovine. Pred približno 15 milijoni let je to območje preplavljalo Panonsko morje, ki nam je zapustilo številne sledi fosilov nekoč živečih živali in rastlin. Med najdbami najdemo školjke, polže in dobro ohranjene rastlinske ostanke, kar predstavlja posebnost tega območja.

 

Prihod v naše mokrišče vam omogoča, da doživite edinstveno naravno okolje, ki je bogato z avtohtonim rastlinjem in prispeva k veliki krajinski pestrosti našega prostora. Poleg tega se boste lahko naučili o pomenu ohranjanja mokrišč za naše ekosisteme ter uživali v prepletanju narave, zgodovine in kulturne dediščine.

 

Pridružite se nam in doživite čarobnost mokrišča v Zeliščarskem centru JV Slovenije!

 

 

 

   

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OBČINA ŠKOCJAN

Škocjan 67, 8275 Škocjan

 

Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

Telefon: 07 38 46 300

Mobitel: 041 450 501

        

© 2024 Zeliščarski center. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani 5ka