VODILNI PARTNER

Občina Škocjan

 

OSTALI PARTNERJI V OPERACIJI

Prostovoljno gasilsko društvo Zagrad

Sonček – društvo za cerebalno paralizo Dolenjske in Bele Krajine

Turistično društvo Zagrad

BB-BAJT d. o. o.

 

OPIS IN AKTIVNOSTI V PROJEKTU:

Namen operacije je vzpostavitev in delovanje Zeliščarskega centra JV Slovenije, ki zajema: obnovo in postavitev nove vsebinske zasnove večnamenskega objekta, ureditev območja 7ha v zeliščarski park z zeliščarskimi nasadi, ureditvijo obstoječih objektov kulturne dediščine s prestavitvijo enega objekta, ureditev območja Goriškega potoka – natura 2000, izvedba prireditev in delavnic. Namen operacije je vzpostavitev povezovalne izobraževalne, tržne, socialne, turistične mreže med zeliščarskimi pridelovalci, predelovalci, uporabniki in ostalimi interesnimi skupinami. Operacija se bo izvedla na eni strani z izvedbo gradbeno obrtniških in krajinskih del, na drugi strani pa v naslednjih fazah z ustanovitvijo javnega zavoda, ki izvaja vsebinski del projekta (izvede se zaposlitev, urejanje parka in zasajevanje ter skrb za pridelavo ter predelavo zelišč, izvaja povezovalno vsebino med interesnimi skupinami in skrbi za razvoj dejavnosti zavoda). V fazi operacije bo za vsebino zeliščarskega centra skrbela občina.

 

CILJI PROJEKTA 

R.5 Število obstoječih skupnih objektov z novimi vsebinami

R.7 število novih delovnih mest (izvede se ena zaposlitev)

R.9 Število novih turističnih vsebin doživljajskega zelenega turizma (nov produkt: zeliščarski center)

R.3 število programov za dvig kvalitete hrane (pridelava in predelava zelišč)

R.12 število oblikovanih socialnih mrež z za opolnomočenje ciljnih skupin (vključitev ranljivih skupin v delo)

 

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE

- obnova in postavitev nove vsebinske zasnove obstoječega večnamenskega objekta (rezultat: obnovljen objekt z novo vsebino),

- bogatiti raznolikost podeželja (rezultat: uvaja se nova vsebina na podeželje z vključitvijo več ciljnih skupin),

- ohranjanje kvalitete življenja na podeželju (rezultat: z novimi vsebinami se pritegne mlajše, da ostajajo na podeželju ali se podeželje naseljuje),

- vzpostavitev povezovalne izobraževalne, tržne, socialne, turistične mreže med ciljnimi skupinami (rezultat: vzpostavljena mreža, vključujoč ranljive skupine),

- nova delovna mesta (rezultat: ena nova zaposlitev).

 

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

   

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OBČINA ŠKOCJAN

Škocjan 67, 8275 Škocjan

 

Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

Telefon: 07 38 46 300

Mobitel: 041 450 501

        

© 2023 Zeliščarski center. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani 5ka